Як отримати та захистити авторське право в Україні

Людина, яка планує розпочати бізнес в Україні у сфері інтелектуальної власності (зокрема, у сфері авторського права), дуже часто не розуміє, як отримати ці авторські права. Понад те, не кожен знає, коли виникають такі права та як їх можна і треба захистити.

Ми наведемо способи отримання авторського права:

 

Авторське право можна отримати за договором

Виходячи із статті, Реєстрація та особливості авторського права в Україні ми знаємо, що авторське право виникає в результаті факту створення твору та автоматично поширюється на всі країни-учасниці Бернської конвенції (179 країн світу), членом якої є і Україна.

Уявимо ситуацію: ви заходите на український ринок і хочете створити бізнес із розробки та продажу мобільних додатків. Ви самі не вмієте їх створювати і тому залучаєте спеціалістів. Важливо в таких моментах розуміти, що після створення програми вам потрібно не тільки оплатити роботу такому фахівцю, але й оформити договором у такого фахівця авторське право на розроблений додаток/програму.

Такий вид прав можна оформити укладанням договору з таким фахівцем.

Основні види договорів в авторському праві:

 1. Ліцензійний договір;
 2. Договір про відчуження майнових прав;
 3. Договір авторського замовлення.

Коли виключні права на додаток/програму повністю передаються іншій особі, йдеться про відчуження авторських прав. У такому разі укладається договір про відчуження викключних майнових прав.

Якщо права передаються частково, тобто іншій особі надається можливість використовувати таку програму в конкретних межах, сторони складають ліцензійний договір.

Договір авторського замовлення поєднує у собі замовлення – як послугу, і навіть повну передачу майнових прав, тобто виключну.

Більш детально про кожен вид договору ми розповідали у нашій статті Підготовка договорів у сфері авторського права

 

Авторські права можна зареєструвати

В Україні для виникнення та здійснення авторського права не потрібна обов’язкова державна реєстрація твору або виконання інших формальностей, але ми рекомендуємо, як і більшість спеціалістів у галузі інтелектуальної власності, здійснювати реєстрацію авторського права на твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права, видане уповноваженим державним органам України, є найвагомішим доказом належності авторських прав, а також фіксує дату створення твору.

Така реєстрація гарантує презумпцію авторства, а також є доказом у суді за спірних питань, пов’язаних із встановленням авторства.

Детальніше про саму процедуру реєстрації авторського права в Україні ви знайдете за посиланням: Реєстрація та особливості авторського права в Україні

 

 

Добре, що права ми отримали, а як тепер їх захищати?

Це питання нерідко цікавить закордонних підприємців, оскільки всі знають, що Україна виходить на лідируючі позиції у сфері порушення авторських прав.

Нижче наведемо основні форми захисту авторського права:

 

1. Попереджувальні засоби захисту авторського права:

Попереджувальні або, іншими словами, превентивні методи захисту прав орієнтовані на:

 • фіксацію створення авторського контенту;
 • закріплення прав за цим автором та/або передачу, якщо необхідно, майнових прав від творця до правовласника (замовнику створення контенту);
 • попередження порушень, фактів протиправного використання контенту та зазіхань на нього;
 • створення передумов (фундаменту) для ефективного використання претензійних засобів захисту авторських прав.

 

Фіксація контенту (об’єкта авторських прав) на матеріальному носії чи в мережі Інтернет

Фіксація об’єкта авторського права на будь-якому матеріальному носії, із зазначенням знака охорони авторського права (латинська буква “c”, обведена кругом), імені автора, дати створення твори.

 

Укладання договорів про розпорядження майновими правами на авторський контент

Укладання авторських, ліцензійних та інших видів договорів щодо розпорядження майновими правами на контент – ефективний запобіжний спосіб захисту авторського права та одночасно самостійний механізм реалізації прав, у тому числі, їх передачі іншим особам. Завдяки такому способу, друга сторона контракту засвідчує зі своєї сторони факт авторства автора контенту.

 

Реєстрація торгової марки

Цей спосіб у контексті захисту авторського контенту має факультативний характер, підходить не кожному і не є способом захисту саме авторського права на контент. У комплексі з іншими заходами реєстрація торгової марки може значно допомогти у реалізації творчої підприємницької діяльності автора.

Торгова марка – самостійний об’єкт права інтелектуальної власності. Реєстрація торгової марки – спосіб захисту та позначення товарів (послуг), тому торгова марка використовується суб’єктами господарювання під час здійснення підприємницької (комерційної) діяльності. Торгова марка може опосередковано використовуватись і для захисту втілених об’єктів авторського права від незаконного копіювання та відтворення. Це особливо актуально для художників-підприємців, твори (контент) яких відтворюються та тиражуються. Торгова марка реєструється як словесне позначення за допомогою:

 • слова чи слів, власного імені, літер, цифр;
 • як образотворчий елемент – чорно-білий або кольоровий, а також як будь-яке поєднання словесних та/або образотворчих позначень, включаючи тривимірні, голографічні та мультимедійні.

Мета реєстрації торгової марки – захистити унікальність контенту, товарів та послуг, що відзначені торговою маркою, а також заборонити конкурентам незаконно використовувати плоди вашої праці. Торгова марка охороняється лише для товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Реєстрація торгової марки має сенс тоді, коли Ви плануєте використовувати її у господарській діяльності, як унікальний знак товарів та послуг, що свідчить про належність цих товарів та/або послуг до вас, як творця, виробника або особу, яка надає послуги, а також про відповідне якість та напрацьовану ділову репутацію.

 

Використання спеціалізованих онлайн-сервісів із захисту авторських прав

Реєстрація авторського права за допомогою подібних сервісів не стосується реєстрації авторських прав на твір через патентний орган «Укрпатент». До спеціалізованих онлайн сервісів захисту авторських прав можна віднести офіційний сайт WIPO PROOF від Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також інші сервіси, що доступні у вас в країні. За допомогою таких ресурсів можна закріпити своє авторство над тим чи іншим об’єктом у певний проміжок часу.

 

2. Претензійні засоби захисту авторських прав:

За захистом авторського права можна і потрібно звертатися у порядку до суду. Але перед цим ми рекомендуємо направити претензію на адресу особи, яка допустила порушення авторського права. Якщо ознаки такого порушення виявлено у всесвітній мережі Інтернет, то обґрунтовану претензію з викладом доводів та посиланням на норми чинного законодавства також необхідно надіслати хостинг – провайдеру та власнику доменного імені відповідного ресурсу.

Допомогти зі складання такого роду документів можуть наші фахівці або спробуйте скласти самостійно (але врахуйте, самостійно не означає правильно).

 

Порядок дій щодо захисту авторського права

Щоб допомогти авторам контенту правильно використовувати претензійні способи захисту авторських прав, наведено нижче короткий і послідовний список дій:

 1. Встановити особу (фізичну чи юридичну), чиї дії та/або бездіяльність призвели до факту порушення;
 2. Скласти та направити обґрунтовану претензію;
 3. Якщо порушення не усунуто (суперечка не вирішена бажаним чином), слід підготувати позовну заяву та направити до суду;
 4. За наявності достатніх підстав можна звернутися до органів Національної поліції або до суду.

Будь-які судові справи ми суворо рекомендуємо робити шляхом звернення до адвоката.

Та й взагалі, юристи нашої компанії з радістю допоможуть вам з будь-яким питанням у сфері інтелектуальної власності. Довіряйте професіоналам та ризикуйте з розумом.

/ /