Підготовка договорів у сфері інтелектуальної власності

Для економії вашого часу та отримання додаткової інформації, яка допоможе Вам у вирішенні питання, який саме договір в сфері інтелектуальної власності Вам потрібен, рекомендуємо переглянути відео на Каналі YouTube керуючого партнера Правничого дому «Копірайт» Юлії Іськової за наступними посиланнями:

 

Оформлення прав співавторів. Ліцензія:

 

YouTube Канал – які договори обов’язкові для укладення, щоб канал належав вам:

 

Типові договори, обов’язкові розділи:

 

Артист – договори концерті, зі співробітниками:

 

Виключна та невиключна ліцензії:

 

Агентський договір:

 

Що таке взагалі договір? Це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.

 

В сфері інтелектуальної власності існує велика кількість видів договорів, які можна умовно поділити на наступні категорії:

 

Для розпорядження майновими авторськими правами:

 

Авторський договір – вид цивільно-правового  договору, яким опосередковується авторсько-правові відносини, пов’язані зі створенням, використанням літературних, художніх та інших творів та розпорядженням майновими авторськими правами на ці твори.

 

Види авторських договорів:

Залежно від правовідносин, які регулюють авторські договори:

 • Договір про надання дозволу на використання твору;
 • Договір про надання права на використання твору;
 • Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
 • Договір про передачу права на управління майновими правами автора;

 

Залежно від об’єму прав, які передають (відчужують):

 • Договір про відчуження прав повністю;
 • Договір про відчуження прав частково.

 

Залежно від готовності твору:

 • Договір щодо готового твору;
 • Договір про створення твору (договір замовлення);

 

Залежно від характеру відносин між авторами та іншими суб’єктами:

 • Договір з роботодавцем;
 • Договір про співавторство;
 • Договір з іншими особами;

 

Залежно від мети, яку переслідує користувач та автор:

 • Договір про надання права користування твору зі створенням похідного твору;
 • Договір про надання права без створення похідного твору.

 

Залежно від об’єму прав, які передають для використання:

 • Договір про передачу виключного права на використання;
 • Договір про передачу не виключного права на використання.
 • Та інші.

 

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у тому числі авторськими правами на твір, здійснюють на підставі таких договорів:

 • ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • ліцензійного договору;
 • договору про створення замовлення і виконання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
 • іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та закону.

 

При підготовці таких договорів здійснюється у відповідності до того, який вид ліцензії Вам потрібен:

виняткова – видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

 

одинична – видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

 

невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

 

За договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник і т.д.) зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в встановлений термін.

 

Для врегулювання відносин між контрагентами,  в залежності від специфіки діяльності:

 

 • дистриб’юторський договір щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • договору з інвесторами щодо інвестування в проекти пов’язані з об’єктами права інтелектуальної власності;
 • договору щодо спільного використання доменних імен, акаунтів в соціальних мережах, адрес електронної пошти;
 • продюсерські договори щодо спільної діяльності продюсера та Артиста;
 • договори з режисером-постановником, сценаристом, оператором-постановником, художником-постановником;
 • агентські договори;
 • договори з дизайнерами, монтажерами, саундпродюсерами, тощо.

 

Наші фахівці мають досвід та багаторічну практику зі складання всіх, перерахованих вище видів договорів, і не тільки їх, в сфері інтелектуальної власності, де потрібен індивідуальний підхід до кожного Клієнта і створення договору саме під його потреби.

* В практиці нашої роботи не існує поняття «шаблонний договір»

 

Особливості надання нашими юристами послуг щодо підготовки потрібного Вам договору:

 1. Обов’язкове надання Клієнтом вступної первинної інформації щодо договору, який необхідний, коротко.
 2. Обов’язкова відповідь у письмовому вигляді на додаткові запитання нашого юриста щодо майбутнього договору для точного встановлення його виду та специфіки підготовки, з урахуванням всіх вимог Клієнта.
 3. Оплата послуг: 50% від загальної вартості послуги до початку роботи над підготовкою договору і 50% після отримання готового варіанту і внесення несуттєвих корегувань на підставі побажань Клієнта після вичитки.
 4. Якщо в підготовлений нашим юристом договір будуть внесені додаткові правки з боку Контрагента нашого Клієнта, то їх розгляд, аналіз та пояснення для Клієнта, при необхідності, здійснюється за додаткову оплату такої додаткової послуги по договору.

/

X