Авторське право штучного інтелекту

У сучасному світі питання правового регулювання інтелектуальної власності, створеної з використанням штучного інтелекту, викликають суперечки. Традиційно право інтелектуальної власності на створені комп’ютером твори не ставилося під сумнів, тому що програма була просто інструментом, яка підтримувала творчий процес (аналогія: ручка та папір). Твори підлягають охороні авторським правом, якщо є оригінальними, а також вимагають наявності автора-людини. Але з появою нових типів штучного інтелекту комп’ютерна програма перестала бути інструментом; вона фактично приймає багато рішень, пов’язаних із творчим процесом, без втручання людини.

 

Чи може виникнути авторське право у штучного інтелекту?

 

Штучний інтелект вже використовується для створення творів у галузі музики, журналістики та ігор. У світі навіть існує теорія, що такі твори можна було б вважати вільними від авторських прав, оскільки вони не створені автором-людиною. Як такі вони могли б вільно використовуватися та повторно використовуватися будь-ким.

Але більшість авторів і світових компаній абсолютно не згодні з цією версією. Уявіть, що ви вкладаєте мільйони в систему, що генерує музику для відеоігор, лише для того, щоб виявити, що музика не захищена законом про авторське право та може використовуватися будь-ким у світі без оплати.

У світі є два варіанти, де закон про авторське право може захищати авторське право у таких творах, де людська взаємодія мінімальна чи відсутня. Відтак, закон може відмовити у захисті авторських прав творам, створеним комп’ютером, або приписати авторство таких творів творцю та/чи власнику програми. Тож чи можуть виникнути авторські права у штучного інтелекту? – На сьогодні відповідь: ні.

 

Що кажуть передові країни у галузі реєстрацій авторського права за штучним інтелектом?

 

У Сполучених Штатах Америки, Бюро реєстрації авторських прав заявило, що «зареєструє оригінальний авторський твір за умови, що такий твір був створений людиною». Ця позиція випливає з прецедентного права (наприклад, Feist Publications проти Rural Telephone Service Company, Inc. 499 US 340 (1991)), в якому вказується, що закон про авторське право захищає лише «плоди інтелектуальної праці», які «засновані на творчих здібностях розуму». Так само у нещодавній австралійській справі (Acohs Pty Ltd проти Ucorp Pty Ltd) суд ухвалив, що твір, створений за допомогою комп’ютера, не може бути захищений авторським правом, оскільки він був створений не людиною.

У Європі Суд Європейського Союзу (CJEU) також неодноразово заявляв, зокрема, у своєму знаменному рішенні Infopaq (C-5/08 Infopaq International A/S проти Danske Dagbaldes Forening), що авторське право поширюється лише на оригінальні твори, і ця оригінальність має відображати «власну інтелектуальну творчість автора». Зазвичай, це розуміється в тому сенсі, що оригінальний твір повинен відображати особистість автора, деозначає, що для існування твору, що охороняється авторським правом, потрібна автор-людина.

У законі про авторське право Великобританії, розділ 9(3) Закону про авторське право, промислові зразки та патенти (CDPA) говориться, що «У разі літературного, драматичного, музичного або художнього твору, створеного за допомогою комп’ютера, автором вважається особа, що вжила заходів, необхідних для створення твору».

Зважаючи на деякі прецеденти, це питання може вирішуватися в індивідуальному порядку. В англійській справі Nova Productions проти Mazooma Games [2007] EWCA Civ 219 Апеляційний суд мав вирішити питання про авторство комп’ютерної гри та суд заявив, що внесок гравця «не носить художнього характеру, і він не привніс жодних навичок чи праці художнього характеру». Таким чином, розгляд дій користувача в кожному конкретному випадку може бути одним із можливих рішень проблеми.

 

Що із угодами зі штучним інтелектом?

 

У 2019 році, Warner Music уклала першу у світі угоду зі штучним інтелектом (програма ENDEL) на створення звукових аудіодоріжок. Endel – це сервіс для розслаблення, концентрації, мотивації та покращення сну. Цей сервіс аналізує геолокацію користувача, його пульс, час доби, погодні умови та створює індивідуальний трек. За допомогою нейромережі буде записано 15 альбомів. Але хто саме виступав другою стороною у підписанні угоди? Штучний інтелект? Напевно, ви самі здогадалися, що стороною штучного інтелекту виступав власник прав на програму ENDEL. Тому, як і з виникненням авторського права, так і з укладанням контрактів із штучним інтелектом, відповідь на сьогоднішній момент однозначна – при створенні будь-якого авторського твору, права на такий твір залишаться у того, хто є правовласником такого штучного інтелекту. І будь-які контракти також підписуються із правовласником такого штучного інтелекту.

/ /

X