Особливості авторського права на цифрові фотографічні твори

Специфічність рис одного з об’єктів авторського права – фотографічного  твору, перш за все зумовлюється його важливістю в сучасному суспільстві та трансформацією із однієї форми відтворення (звичайне фото) в іншу форму (цифрове фото). Ці зміни продиктували і особливості правового захисту та охорони цифрових фотографічних творів.

Особенности авторского права на цифровые фотографические произведенияФотографія ( от фото … и .. графія) – теорія і методи отримання видимого зображення об’єктів на надчутливих фотографічних матеріалах (галогенно-срібних і безсрібних); розрізняють фотографію чорно-білу і кольорову, художню та науково-технічну (аерофотографія, мікрофотографія, рентгенівська, інфрачервона та ін.) – Великий Енциклопедичний словник, 1998 року.

Фотографія (від фото і грец. графія – пишу) – отримання зображень (фотографій) об’єктів зйомки на фотографічних матеріалах; галузь науки, техніки і мистецтва (фотомистецтво), що ґрунтується на здатності світла утворювати в світлочутливому шарі фотоматеріалу (наприклад, фотоплівки), поміщеного в фотографічний апарат, приховане фотографічне зображення, яке після обробки (прояви фотографічного, фіксування фотографічного і ін.) перетворюється у видиме (спочатку негатив, а потім позитив і одноступеневий діффуозний фотографічний процес – одночасне дуже швидке отримання негативного і позитивного зображень в самому фотоапараті).

Фотомистецтво – різновид художньої творчості, в основі якого лежить використання виразних засобів фотографії. Ділиться на документальне, художнє і прикладні (використовуються в плакаті, оформленні книг, рекламі) – Український Радянський Енциклопедичний Словник в 3-х томах (3 том), 1989 р.

І цілком доречне запитання: що робити і як протидіяти незаконному використанню такого об’єкта авторського права, як фотографічний твір, наприклад, під час реклами будь-якого товару чи послуги в ринкових відносинах.

Адже, згідно із законодавством України, ми можемо посилатися на наступні статті та пункти нормативно-правових актів.

Відповідно до п.1 ст.11 ЗУ «Про авторське права та суміжні права»: За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику  твору  (презумпція авторства).

Відповідно до п.5 статті 15 Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про рекламу»: Використання у  рекламі  об’єктів  авторського  права і (або) суміжних  прав  здійснюється  відповідно  до  вимог  законодавства України про авторське право і суміжні права.

Відповідно до п.1 ст. 7 ЗУ «Про рекламу»: Основними  принципами  реклами  є:  законність,  точність, достовірність, використання форм  та  засобів,  які  не  завдають споживачеві реклами шкоди.

Відповідно до ч. 3 ст.15 Закону виключним правом автора (чи особи, яка має авторське право)  право на дозвіл чи заборону використання твору (в тому числі шляхом розповсюдження та переробки)

Відповідно до статей 31, 32, 33 Закону  використання  творів допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, що має авторське право, або з організацією колективного управління, яким суб’єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Відповідно до ст. 50 п. а Закону, порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту є: вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб’єктів авторського права, визначені статтею 15, з урахуванням передбачених статтями 21-25 цього Закону обмежень майнових прав.

Отже, враховуючи наведені визначення, робимо висновок про наш об’єкт – цифрове художнє фото, яке може піддавалось технічній переробці, і наділене такими властивостями як: 1) фото кольорове/чорно-біле художнє; 2) метод отримання – цифрова зйомка; 3) фотографічний твір зроблено шляхом отримання зображення об’єктів зйомки (наприклад, моделі) на фотографічний матеріалах; 4) фото є елементом фотомистецтва, в основі якого лежить використання виразних засобів фотографії; 5) можливе використання фотографічного твору у рекламі, як різновиду художньої творчості.

 

О применении и использовании цифровой фотографииПро  застосування та використання цифрової фотографії

Фотографічний процес у більшості випадків, безсумнівно, має творчий характер. Поряд із застосуванням особливих світло ефектів і вживанням різних матеріалів, фотографами широко використовуються можливості, пов’язані з різного роду втручанням в «чистий» фотографічний процес (маніпуляції при зйомці, проявленні, фотодруку, ретуш, колаж, розфарбування тощо). Фотографія фіксує поверхні, але не може при цьому відбивати «внутрішній» стан цих «поверхонь», так і самого фотохудожника. Створення фото зображень дозволяє не тільки ввічнювати видиме в зовнішньому світі, але й виражати думки й почуття фотографа.

Автор звичайної фотографії завжди може довести своє авторство, продемонструвавши оригінальний негатив або слайд, свідомо знаючи, що копія, що перебуває у порушника його прав, відрізняється і виглядає саме як копія. Цифрове фото дуже легко копіювати і поширювати поза авторським контролем. А якщо ще й врахувати, що при копіюванні цифрових зображень (як, втім, і цифрового звуку) якість копії не погіршується в порівнянні з оригіналом (як це буває у випадку каналового запису), то очевидно, що зникає остання перешкода на шляху фото піратства.

Права фотохудожник може використати не тільки для одержання доходу, але й для заборони невідповідного його намірам і поглядам використання свого добутку.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на фотографію виникає з моменту її створення і діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті. Фотохудожник визнається власником всіх передбачених законодавством особистих немайнових прав (прав авторства, права на ім’я, права на оприлюднення, право на захист репутації автора). За ним закріплюється цілий комплекс майнових авторських прав у відношенні створеного їм твору, які надають змогу дозволяти (одержуючи за це винагороду) або не дозволяти:

відтворення фотороботи в газетах, журналах, книгах, плакатах, листівках, на промислових виробах;

поширення екземплярів фотографій, їхній імпорт (ввіз на територію України, у тому числі при використанні на обкладинках книг, як журнальні ілюстрації);

публічний показ фотографії (на виставках, у вітринах), показ фотографічного твору по телебаченню;

переробку фотографії (використання при створенні колажів і т. д.)

 

Про систему правової охорони цифрових фото та її особливості

Законодавство рекомендує для оповіщення про свої авторські права поміщати на фотографію знак копірайта.

Особливість цифрової фотографії полягає в тому, що у цифрової фотографії немає копій, а є тільки «екземпляри твору». Коли переноситься фото з карти пам’яті на інший носій, то технологічна сутність цього процесу полягає в тому, що оригінал просто стирається з карти, а на «іншому носієві» виникає точна його копія-оригінал, якщо можна застосувати такий термін. Хоча законодавством України охороняються і копії об’єктів авторського права.

Незважаючи на поширену думку, що копія електронної фотографії немає відмінностей від оригіналу, можна довести і декілька іншу думку. Самі зображення дійсно не мають відмінностей. Але файли, які їх містять, цілком помітні. Будь-який файл містить не тільки саме зображення, але й так звану технічну інформацію. Зокрема, цифрова камера при записі файлу поміщає туди інформацію про режими зйомки, про настройки самої камери, а також відомості про виробника і модель. При будь-якій зміні файлу ця інформація зникає і заміщується технічною інформацією програми, яка заміщала цей файл. Таким чином, завжди є можливість визначити, яким чином був створений той або інший файл. І чи зображення, збережене в  ньому, є результатом зйомки цифровою камерою або результатом роботи комп’ютерної програми.

Якщо ж фото розміщується в мережі Інтернет, то і тут можна довести своє авторство на твір. Відомо, що в Інтернеті є так звані «пошукові машини», які регулярно переглядають зміст сайтів в Інтернеті і заносять його у величезну базу даних, у якій потім кожен бажаючий може відшукати потрібну йому інформацію і довідатися адресу сайту, де вона розташована. Є спеціальні пошукові машини, які індексують зображення і зберігають їх у своїй базі як іконки. Інформація з цих баз даних пошукових машин може бути пред’явлена як доказ у суперечках про пріоритет. Таким чином, можна довести, що об’єкт спору був зафіксований пошуковими машинами на багатьох сайтах, але на вашому він з’явився раніше, ніж в інших місцях. Це описані деякі основні способи охорони прав на цифрову фотографію.

В українському законодавстві прямо не передбачена наявність такого об’єкта авторського права, як цифрова фотографія. Хоча в Законі є достатня кількість загальних формулювань, що дозволяють застосувати законодавство і до цифрової фотографії.

Що ж таке є цифрове фото? Несумлінний користувач у своє виправдання часто мотивує свою неправомірну поведінку тим, що на його думку, цифрова фотографія – це послідовність цифрових даних, записаних на диск. Він наполягає на тому, що ці дані не украдені (привласнені), вони залишаються на місці, що ці дані не скопійовані, тобто не переписані на інший носій, бо у нього немає копії цих даних. Це зображення – результат роботи його комп’ютерної програми, що законно придбана, і на основі цих даних вираховується й будується зображення. Виходить, що результат роботи цієї програми – його власність.

У цьому випадку має місце підміна понять, на яких будується обґрунтування. Зрозуміло, що файл це не саме зображення, а лише його носій.

Авторське право на твори такого роду взагалі ніяк не залежить від виду матеріального носія, на якому вони розташовані. І хоча в Законі немає слів «цифрова фотографія», очевидно, що це є «фотографічний твір».

Цифрову фотографію можна розглядати і як аудіовізуальний твір, відеофільм, діафільм, слайд-фільм, що складається з одного кадру. Обмежень на довжину відеофільму не існує, і він у кожному разі є об’єктом авторського права, незалежно від того, з якої кількості кадрів він складається і незалежно від того, у файлі якого виду він зберігається і на якому матеріальному носії розташований цей файл, на диску комп’ютера, на відеокасеті, на компакт-диску або на карті пам’яті.

Цифрова фотографія – це саме фотографія, «аудіовізуальний твір».

Несумлінний користувач може стверджувати, що цифрове фото це не «аудіовізуальний твір», а «аудіовізуальне відображення», яке породжується комп’ютерною програмою, яка належить йому. А значить і права на це «відображення» теж належать йому. Але, породжуване – значить зроблене, комп’ютерна програма не робить зображення, воно вже зроблено і записано на носій. Програма тільки «показує» те, що записано у файлі.

За українськими законами право на авторство належить авторові вже в силу його створення і автор не зобов’язаний його ні реєструвати, ні фіксувати якимось іншим способом.

Сайт в Інтернеті дійсно є місцем, відкритим для вільного доступу й передача інформації в Інтернет –  це дійсно «повідомлення по кабелю». Але, якщо в результаті такого «повідомлення» об’єкт авторського права поширюється, то це вже не підпадає під визначення «повідомлення». «Повідомляти – показувати, виконувати, передавати в ефір або робити іншу дію (за винятком поширення екземплярів твору або фонограми)». Розміщення на сайті –  це завжди поширення, кожен може забрати звідти фотографію.

 

Про захист фотографічних творів за міжнародно-правовими нормами, які є частиною національного законодавства України

Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів від 1979 року (Україна приєдналася в 1995 році):

Фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом аналогічним фотографії (ст. 2 п. 1);

Твори, зазначені у цій Статті, користуються охороною в усіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора або його правонаступників (ст.. 2 п. 6).

Користування правами  і здійснення їх не пов’язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення не залежить від існування охорони в країні походження твору (ст. 5  п. 2).

Автори літературних та художніх творів, що охороняються цією Конвенцією, користується виключним правом дозволяти відтворення цих творів будь-яким чином і в будь-якій формі (ст. 9 п.1).

Для того, щоб автор літературних та художніх творів, що охороняються цією Конвенцією, розглядався, за відсутності доказів протилежного, як такий відповідно до цього допускався в країнах Союзу до порушення судового переслідування проти контра факторів, достатньо, якщо ім’я автора буде позначено на творі звичайним чином (ст. 15 п. 1).

Договір ВОІВ про Авторське право (Україна приєдналася з 2002 року):

Стаття 9 Тривалість охорони фотографічних творів, де по відношенню до фотографічних творів Договірні Сторони не застосовують положення статті 7 (4) Бернської Конвенції (термін охорони не 25 років, а 70 років).

 

О законном способе получения разрешения на использование фотографического произведения в рекламных целяхПро законний спосіб отримання дозволу на використання фотографічного твору в рекламних цілях

Дизайнер рекламного продукту отримав замовлення. А коли замовлення є, то необхідне зображення, щоб його виконати. Яке треба зображення визначає звичайно тема робити або сам замовник. Вимагається, наприклад, зображення екзотичної рослини або певного виду інтер’єру. Спробуйте хоча б просто знайти його зображення, щоб знати як саме воно виглядає. Законних способів придбання зображення не так вже і багато: намалювати самому, виконати зйомку під замовлення бажаного сюжету або придбати готове. Із придбанням зображень, ви одержуєте певний дозвіл на використання зображення в комерційних цілях, тобто ліцензію. Виключна ліцензія означає, що тільки одна особа може використовувати дане зображення – зрозуміло що протягом певного терміну. Поряд із цим невиключна ліцензія означає, що виробник вправі дозволити використати це зображення й іншій особі. Як правило, такий вид ліцензії використовується для компакт-дисків з готовими зображеннями. Текст ліцензійної угоди зазвичай надрукований на такому диску. Якщо є якійсь сумніви щодо якості і належності такої інформації краще завчасно поставити запитання до виробників, щоб уникнути в подальшому непорозумінь та порушень прав третіх осіб. При комерційному використанні зображення повинні бути дотримані права всіх право власників, обумовлених законодавством про авторське право. Для будь-якого використання фотографії (крім нечисленних виключень, що існують в основному щодо «освітніх» і «інформаційних» цілей) повинна бути отримана згода власника авторських прав та сплачена в установленому порядку авторська винагорода.

 

/ /