Що таке торговельна марка або товарний знак і навіщо її реєструвати

Що таке торговельна марка (знак для товарів і послуг) і навіщо її реєструвати?

*Для вашої зручності та економії часу можемо запропонувати отримати вихідну інформацію по Торговельну марку, переглянувши відео на Каналі YouTube керуючого партнера Правничого дому «Копірайт» Юлії Іськової за наступним посиланням:

 

Торговельна марка – це ім’я Вашого бізнесу, те, що відрізняє Ваш товар/послугу від іншого: слова, зображувальні елементи, окремі літери, комбінації кольорів, комбінації букв або слів із зображенням, тощо.

Відкриття власної справи починається з того, що Ви придумуєте назву і знак (логотип, малюнок, позначення), який буде відрізняти Вас серед інших конкурентів та асоціювати саме з Вашою компанією. Більшість вважає, що якщо вони придумали такий знак, то він автоматично належить тільки їм і глибоко шоковані, коли після титанічної праці про просуванню власного бізнесу під таким знаком на ринку та досягнення визнання у споживачів, виявляється, що знак належить не Вам, а хтось пішов і зареєстрував його на своє ім’я. Після чого, Ви не можете користуватись таким знаком без дозволу особи, яка його зареєструвала.

Тому, Вам необхідно заздалегідь захистити свою справу від посягань недобросовісних конкурентів, перш, ніж почати просування власного бренду та звернутися до фахівців у сфері інтелектуальної власності – для забезпечення надійної правої охорони.

 

Отже, для чого Вам необхідна реєстрація торгової марки?

 • Для охорони своєї назви та можливості вимагати відшкодування шкоди, завданої порушенням Ваших прав на торговельну марку.
 • Для надання дозволу використання торговельної марки третім особам (франчайзинг, ліцензія).
 • Для можливості перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
 • Для отримання домену в зоні ua та укр.
 • Для внесення торгової марки в статутний капітал компанії.
 • Для отримання дозвільних документів.
 • Для внесення ТМ до Митного реєстру України.
 • Для підвищення вартості бізнесу.
 • Для подачі Міжнародної заявки за Мадридською системою реєстрації знаків.

 

Що необхідно знати про торговельну марку перед тим, як приступити до реєстрації?

 

 1. Загальні правила:
 • охороняються тільки внаслідок реєстрації – для отримання правової охорони торговельної марки необхідно зареєструвати в патентному відомстві (в Україні – Укрпатент);
 • реєстрація відбувається відносно певних товарів і послуг – в рамках 45-ти класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП) – ТМ отримує правову охорону відносно заявлених товарів і послуг, для яких планується її використання;
 • право власності на торговельну марку засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки на торговельну марку та може подовжуватись кожного разу ще на 10 років, для чого сплачуються відповідні державні збори.

 

 1. Позначення, яким можливо забезпечити правову охорону в Україні:
 • Словесну торговельну марку – це позначення, яке складається з букв, цифр, а також їх поєднань, в тому числі всіх інших позначень, які присутні на клавіатурі;
 • Зображувальна торговельна марка – таке позначення, яке складається виключно із зображувальних елементів;
 • Комбінована торговельна марка – коли поєднується словесна та зображувальна частини;
 • Об’ємна торговельна марка – як правило, це тривимірне позначення упаковки товару, тари і та ін.;
 • Інші позначення – звукові, світлові та т. п. позначення.

 

 1. Позначення, які не можна зареєструвати в Україні:
 • позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та іншу державну символіку; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні назви держав; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки;
 • позначення, які: зазвичай не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виготовляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або які надають товару істотну цінність;
 • позначення, які суперечать принципам моралі, гуманності, соціальному порядку;
 • позначення, які тотожні або схожі до ступеня змішування з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або схожих з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Зокрема – з торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки на реєстрацію торговельної марки, але тільки у випадку заявки щодо таких же або схожих з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (в тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються в Україні; сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.
 • позначення, які відтворюють: назви промислових зразків, права на які належать в Україні іншим особам; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

 

Звичайно, досить складно самостійно визначити чи відповідає Ваше позначення відповідним вимогам для отримання правової допомоги. У цьому Вам допоможуть фахівці у сфері права інтелектуальної власності, до яких варто звернутись перед тим як впроваджувати свій знак у активну фазу рекламування і тим більше, його реєстрації.

 

Процедуру реєстрації можна умовно поділити на декілька етапів:

Ми надаємо кваліфікований юридичний супровід на всіх перерахованих етапах реєстрації.

 

1) Здійснення підбору класів із Міжнародного класифікатора товарів і послуг (МКТП), в яких Вам необхідно реєструвати торговельну марку.

2) Здійснення  попереднього пошуку торговельної марки на тотожність і схожість – це перевірка наявності тотожних або схожих до ступеня змішання вже зареєстрованих знаків для товарів і послуг та знаків, лише поданих на реєстрацію на території України. Такий пошук здійснюється до подачі заявки на реєстрацію і, загалом, є необов’язковою процедурою, але рекомендованою нами, так як лише після її проведення, Ви будете впевнені в доцільності реєстрації Вашої торговельної марки.

3) Заповнення та подача заявки на реєстрацію і оплата відповідних державних зборів.

4) Проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Їх здійснюють фахівці-експерти Укрпатенту і за результатами видають та надсилають відповідні рішення. Після кваліфікаційної експертизи – це:

 • або рішення про реєстрацію торговельної марки разом із зазначенням вартості зборів за публікацію та видачу відповідного Свідоцтва, які Вам необхідно сплатити в зазначені строки;
 • або рішення про можливу відмову у реєстрації торговельної марки із зазначенням причин такої відмови і встановлення строку, за який у Вас є можливість подачі мотивованої відповіді на користь реєстрації заявленого позначення.

5) Публікація та видача Свідоцтва, що є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом та засвідчує право власності на ТМ. Строк дії свідоцтва, нагадаємо, становить 10 років з дати подачі заявки на реєстрацію та може бути продовжений кожні 10 років необмежену кількість раз.

 

Продовження строку дії торговельної марки

У випадку, коли Ви є власником торговельної марки і своєчасно не продовжили строк дії Свідоцтва, пропущений строк можна поновити протягом 6 місяців з дати його закінчення. Якщо про це не потурбуватись, то правова охорона торговельної марки буде припинена, а Ви  втратите всі права на свою торговельну марку.

Ми надаємо комплексні послуги щодо продовження, а також поновлення строку дії торговельної марки.

 

Стандартні терміни реєстраційних процедур в Україні:

Звичайна процедура реєстрації – від 18 місяців (точний термін законодавчо не закріплений)

Прискорена процедура реєстрації – 6 – 8 місяців (точний термін законодавчо не закріплений), при цьому, така процедура передбачає оплату додаткових зборів.

 

Від чого залежить вартість реєстрації торговельної марки:

 • терміну реєстрації торговельної марки;
 • кількості заявників;
 • кількості заявлених класів МКТП;
 • виду і наявності кольору у торговельної марки.

 

 

* Також, фахівці нашої Компанії мають досвід з вирішення таких питань в рамках процесу реєстрації торговельної марки, як:

– зміна заявника на етапі реєстрації,

– зміна реквізитів заявника  на етапі реєстрації,

– процедура видачі дублікату Свідоцтва, при його втраті,

– прорахунок вартості подачі на реєстрацію торговельної марки в інших країнах за Мадридським Протоколом або за основі міжнародних Угод України,

– надання інформації про стан Вашої, вже зареєстрованої  Торговельної марки.

/ /

X